Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Στραγγιστικών Έργων Θεσσαλίας συστήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. με το Β.Δ. υπ’ αριθμ. 57/21.1.1960 που εκδόθηκε ως εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων…

περισσότερα

Από το  1960

Έργα

Ο Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας έχει πραγματοποιήσει ένα σύνολο εγγειοβελτιωτικών έργων Α’ τάξεως αρμοδιότητάς του και έργων Β’ και Γ’ τάξεως όπου δεν υπάρχουν Τ.Ο.Ε.Β.

περισσότερα

Υπηρεσίες

Ο Οργανισμός είναι η υπεύθυνος για την αποστράγγιση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του.

Τα δίκτυα του ΓΟΕΒ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Σε αυτά των γεωτρήσεων και
β) τα ¨πρόχειρα αρδευτικά στραγγιστικά δίκτυα¨

567

Private offices

34

Locations

118

Meeting rooms

Νέα – Ανακοινώσεις

Βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα Νέα και τις Ανακοινώσεις μας. Προκηρύξεις (Συντήρηση τάφρων, Αγροτική οδοποίια, Αποστραγγιστικά Αντλιοστάσια, Αρδευτικές Γεωτρήσεις, Εκμίσθωση αγροτεμαχίων, Διάφορα), Διακηρύξεις, Τεύχη Δημοπράτησης, Προσλήψεις, Εκδηλώσεις

περισσότερα